0%

Význam obalů

S obaly se setkáváme každý den. Někomu to může připadat jako lehká otázka, ale co je vlastně obal? Obal má několik důležitých funkcí: je to věc, která slouží hlavně k ochraně a snadné přepravě zboží. Když si představíš lahev na pití, plastový nebo papírový sáček, skleničku od přesnídávky, krabici od džusu, konzervu od psího žrádla a spoustu dalších obalů, tak vidíš, že nejen drží svůj obsah uvnitř, ale také pomáhají tomu, aby se věci uvnitř nekazily.

 

Další důležitou funkcí obalu je informovat o obsahu. Když se na obal podíváš, tak obvykle zjistíš, jak se věc uvnitř jmenuje, kdo ji vyrobil, z čeho se skládá, jaká je trvanlivost a spousty dalších věcí. Na mnohých obalech jsou tyto informace v různých jazycích. Mimo jiné dnes bývají na obalech také speciální značky, které určují z čeho je obal vyroben a kam ho máme po jeho vyprázdnění správně odložit. Další značkou je „Zelený bod“, který znamená, že výrobce obalu zaplatil poplatek za to, aby mohl být obal vytříděn a zrecyklován.

 

 

 

Mimo obalů, se kterými se setkáte doma, existují ještě takzvané obaly přepravní (palety, pytle, sudy), obaly skupinové (přepravky, fólie, krabice) a obaly průmyslové (různé speciální velké pytle, plastové, papírové, dřevěné nebo kovové kontejnery, krabice barely či kádě).

Ahoj, jmenuji se Tonda Obal a mým koníčkem je vše, co se týká odpadů. Jsem rád, že jsi zavítal na mé stránky. Pokud se chceš dozvědět něco o třídění a recyklaci odpadu, tak jsi tu správně.