0%

Značení obalů

Na obalech jsou různé speciální značky a každá z nich má svůj význam, který si zde přiblížíme.


Tento symbol uvádí, do jaké doby po otevření by se měl obsah obalu spotřebovat. Bývá obvykle na kosmetických přípravcích.


Panáček s košem znamená, že použitý obal máš hodit do příslušné nádoby na odpad. Nezapomeň pokaždé před vyhozením co nejvíce zmenšit objem odpadu, například sešlápnutím – vejde se ho pak do kontejneru více.


Pokud je popelnice přeškrtnutá, znamená to, že obal do popelnice nepatří, protože obsahuje nějaké nebezpečné látky. Takový odpad pak odnes na místo k tomu určené – většinou je to sběrný dvůr. Bližší informace ti určitě rádi podají na obecním nebo městském úřadu v místě tvého bydliště.


Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKO-KOM. Ten pak zajišťuje sběr a využití těchto obalů, když se z nich stane odpad. Pokud si koupíš obal, na kterém je značka ZELENÝ BOD znamená to, že výrobce zaplatil za jeho recyklaci. Takže, až vypiješ limonádu nebo dojíš sušenky, odhoď jejich obaly do barevného kontejneru!


Tento symbol není příliš rozšířen, ale pokud ho na nějakém výrobku najdeš, tak u něj uvedené číslo označuje z kolika % je výrobek recyklovaný.


Pro určení, do kterého kontejneru obal patří, je tato značka nejdůležitější. Vždy by měla být doplněna číslem nebo písmeny. Materiálů pro výrobu obalů je celá řada a nemusí být na první pohled zcela jasné, o jaký se jedná. Podívej se na jejich značky.

Ahoj, jmenuji se Tonda Obal a mým koníčkem je vše, co se týká odpadů. Jsem rád, že jsi zavítal na mé stránky. Pokud se chceš dozvědět něco o třídění a recyklaci odpadu, tak jsi tu správně.