0%

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů na webu starsi.tonda-obal.cz (dále jen „web“ nebo „webové stránky“)

 

 1. Úvodní ustanovení
  • Provozovatelem webových stránek starsi.tonda-obal.cz je společnost EKO-KOM, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, PSČ 14021, IČO: 251 34 701, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4763 (dále jen „EKO-KOM, a.s.“ nebo „správce“).
  • Tyto zásady jsou vydávány v souladu s platnými právními předpisy. Zejména pak s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).
  • Tyto webové stránky jsou určeny pro děti nad osm let. Při vyplňování osobních údajů dítěte musí být přítomný jeho zákonný zástupce.
  • Správce současně tímto informuje uživatele webu o zpracování osobních údajů a o právech, které uživatelé webu mají.
 2. Rozsah zpracovaných osobních údajů
  • Na našem webu minimalizujeme množství získávaných osobních údajů. V souvislosti s tím Vás žádáme o spolupráci a vyplnění pouze požadovaných údajů dle informací v dalších bodech.
  • Při dokončení některých her je možnost uložit výsledek hry a doplnit k němu své jméno a věk. Toto je zcela dobrovolné. Pokud si nepřejete výsledek ukládat, klikněte na křížek v pravém horním rohu. Pro uložení výsledku vyplňte své křestní jméno nebo přezdívku a věk. Neuvádějte příjmení nebo jiné údaje umožňující Vaší identifikaci.
  • Při vkládání obrázku do obrazárny je součástí formuláře jméno a věk. Uvádějte pouze křestní jméno nebo přezdívku a věk. Neuvádějte příjmení nebo jiné údaje umožňující Vaší identifikaci. Při vkládání obrázků je nutné respektovat další pravidla (viz dále bod A.).
  • Osobní údaje Vámi zadané přes kontaktní formulář na webových stránkách https://www.starsi.tonda-obal.cz/uvodni-stranka/napis-mi/  zpracováváme 7 pracovních dnů za účelem odpovědi na položený dotaz pověřenými zaměstnanci správce, a to na základě našeho oprávněného zájmu. Po tomto zodpovězení je komunikace včetně e-mailu archivována po dobu max. jednoho roku pro interní vyhodnocení.
  • V souvislosti s pořádanými soutěžemi uchováváme e-mail soutěžících. U výherců pak může být požadováno doplnění dalších osobních údajů za účelem doručení výhry.
 3. Využívání cookies
  • Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky v prohlížeči uloží vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Pokud chcete nastavit/upravit nebo zcela zablokovat ukládání jednotlivých cookies pro všechny weby, využijte možností nastavení svého prohlížeče. Zablokováním některých cookies však přijdete na našem webu o uváděné funkcionality popsané níže.
  • Souhlasem s ukládáním souborů cookies bez dalších úprav souhlasíte s uchováváním všech cookies uvedených níže. Technicky nutné cookies zajišťují základní funkčnost stránek a budeme je ukládat vždy na základě oprávněného zájmu. Ostatní cookies ukládáme pouze na základě Vašeho souhlasu.
   Nastavení cookies si můžete kdykoliv změnit ZDE
  • Technicky nutné

   Zdroj Životnost Účel
   EKO-KOM Vetšina do zavření prohlížeče, ostatní max 1 rok. Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro správné fungování našich webových stránek. Také ukládají požadavky na služby, jako je nastavení vašich preferencí ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplňování formulářů, nastavení upozornění, či nastavení jazyka stránky.

   Výkon

   Zdroj Životnost Účel
   Google Analytics 2 roky Tato Stránka využívá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google”), využívající cookies, jež umožňují analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Konkrétně Stránky využívají následující moduly:
   Google Analytics – monitorování návštěvy webových stránek.
   Informace vygenerované souborem cookies(s) o užívání stránky mohou být společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Takové předání je právně dovoleno na základě rozhodnutí Evropské Komise o odpovídající ochraně osobních údajů a příslušné certifikace třetí strany dle tzv. Privacy Shield, tj. společného právního nástroje Evropské komise a Spojených států amerických k zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů pro předání osobních údajů do USA, tak jak je Privacy Shield definován Rozhodnutím Evropské Komise. Zpracování údajů na základě takového předání nevyžaduje splnění dalších zvláštních podmínek.
   Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání našeho webu a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na webu a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Můžete odmítnout používání souborů cookies jak je popsáno níže nebo změnit příslušné nastavení ve vašem prohlížeči, avšak jestliže tak učiníte pro všechny typy cookies, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce naší stránky.
   Chcete-li se vyhnout sledování pomocí služby Google Analytics na všech našich webech, navštivte prosím tento odkaz.
   Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete zde. Informace o cookies využívaných Google Analytics získáte tady.

   Funkční

   Zdroj Životnost Účel
   EKO-KOM max 1 rok Tyto soubory cookie umožňují webu poskytovat rozšířenou funkčnost a personalizaci. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, některé nebo všechny tyto služby nemusí fungovat správně.
 4. Účel, doba a způsob zpracování osobních údajů
  • Na základě údajů získaných v rámci výsledků her a uložením obrázků do obrazárny nedochází k identifikaci uživatele. Tyto údaje nejsou osobními údaji, a proto mohou být uchovávány po celou dobu fungování webu v případě vašeho aktivního užívání webu nebo do doby než dojde k vymazání cookies v prohlížeči.
  • Osobní údaje související s aktuální soutěží uchováváme (i) za účelem vyhodnocení soutěže a (ii) k (možnosti) doručení dárku. Za účelem vyhodnocení soutěže uchováváme údaje do tohoto vyhodnocení. V případě zaslání dárku pak do doby odeslání dárku, což je maximálně 3 měsíce.
  • Na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, je správce oprávněn používat elektronickou adresu za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které Vám již poskytl, tzn. správce Vám bude zasílat obchodních sdělení obsahující informace o hrách, soutěžích a obdobných vzdělávacích projektech a akcích správce případně akcích, na nichž se správce podílí, a to do doby vyjádření vašeho nesouhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Váš nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení můžete zaslat na adresu: nezasilat@ekokom.cz
  • Veškeré osobní i jiné údaje budou zpracovávány správcem a ověřenými zpracovateli: manuálně (v tištěné a elektronické podobě) a elektronicky automatizovanými prostředky. Správce vás rovněž informuje, že je oprávněn dále předávat osobní údaje orgánům veřejné moci v nezbytném rozsahu v rámci zvláštního šetření podle obecně závazných právních předpisů.
 5. Příjemci osobních údajů
  • Společnost EKO-KOM, a.s. může zpřístupňovat osobní údaje pouze zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu webu a podpůrných aplikací, případně zásilkovým zprostředkovatelům v souvislosti se zasíláním odměn.
  • Seznam příjemců zpracovávajících Vaše osobní údaje poskytneme na vyžádání. Žádost lze podat e-mailem přes gdpr@ekokom.cz
 1. Práva a povinnosti subjektů údajů
  • Uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování. Zjistí-li nebo domnívá-li se uživatel, že správce provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými předpisy upravující zpracování osobních údajů, především jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může účastník požádat správce o vysvětlení nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění, výmazu osobních údajů, případně omezení zpracování. Dále má uživatel právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů jsou porušeny relevantní právní předpisy na ochranu osobních údajů. Ve věci zpracování osobních údajů ze strany EKO-KOM, a.s. nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu: gdpr@ekokom.cz
  • Uživatel se zavazuje, že bude na webu uvádět pouze pravdivé, přesné a úplné osobní údaje. Ve chvíli, kdy uživatel zjistí, že došlo ke změně v jeho osobních údajích, musí tyto údaje aktualizovat bez zbytečného odkladu přímo ve svém profilu na webu. V případě, že toto není možné, kontaktuje správce na gdpr@ekokom.cz

 

A) Pravidla pro nahrání a zobrazení obrázku

Kliknutím na tlačítko „Přidat obrázek“ vyjadřujete své přání uložit zde Vámi nakreslený obrázek (nahrány mohou být soubory typu .jpg nebo .jpeg). Pokud si přejete dokončit toto uložení, vyberte cestu k obrázku v počítači, uveďte své křestní jméno nebo přezdívku a věk.

 

Kliknutím na tlačítko „Přidat obrázek do obrazárny“ souhlasíte, že obrázek a s ním uvedené údaje budou zveřejněny na těchto stránkách na neomezenou dobu a potvrzujete, že obrázek je Vaším výtvorem nebo máte od autora souhlas s tímto umístěním. Zároveň potvrzujete, že téma obrázku souvisí s tříděním nebo recyklací odpadu (jiné obrázky nebudou zveřejněny). Ve chvíli, když budou zadány další informace, jako je např. škola nebo adresa, budou tyto informace smazány. Pokud se celé jméno, škola, adresa nebo jiné osobní údaje objeví jako součást obrázku, nemůže být tento obrázek zveřejněn. Pakliže by neoprávněným použitím obrázku došlo k zásahu do autorských práv jakékoliv třetí osoby a správce bude povinen odstranit následky tohoto porušení, zejména ke stažení předmětného obrázku, popř. k úhradě jakýchkoliv finančních nároků autora (zejména vydání bezdůvodného obohacení a náhrady majetkové újmy, která byla autorovi způsobena), zavazujete se tímto k následné úhradě veškerých nákladů vynaložených správcem v souvislosti s uplatněnými nároky autora.

 

Pro více informací o zásadách ochrany osobních údajů se podívejte výše na tuto stránku. Nesouhlasíte-li s těmito podmínkami nebo si nepřejete uložení obrázku, klikněte na křížek.

 

B) Pravidla soutěže o oranžovou popelničku

 • Soutěž je určena na podporu vzdělávání v oblasti správného nakládání s obalovými odpady.
 • Do soutěže se může zapojit každá osoba s trvalým pobytem v ČR ve věku 8 – 15let. Prostřednictvím stránek https://www.starsi.tonda-obal.cz/ Výherci soutěže se stávají hráči, kteří se v daném měsíci umístí mezi 5% hráčů s nejvyšším dosaženým počtem bodů získaných v sekci her na https://www.starsi.tonda-obal.cz/uvodni-stranka/hry/ Započítávají se body ze všech her. Při vyhodnocování se bere v úvahu věk hráče a vyhodnocení proběhne samostatně v rámci skupin hráčů podobného věku.
 • Mezi výherce mohou být zařazeni pouze Ti hráči, kteří provedli společně se svými zákonnými zástupci registraci https://www.starsi.tonda-obal.cz/registrace/ a mají tedy ke svému profilu přiřazen funkční e-mail.
 • Každý hráč může získat popeničku právě jednou. Při dalších pokusech o získání popelničky mu nebude zaslána.
 • Do 10-ti dní po skončení měsíce proběhne vyhodnocení a všem výhercům bude zaslán e-mail s žádostí o vyplnění korespondenční adresy. Po jejím vyplnění Vám do 14-ti dní odešleme popelničku. Ten, kdo do 20-ti dnů od obdržení mailu nevyplní korespondenční údaje, přichází o možnost zaslání výhry.
 • Vyplněním adresy, telefonu, e-mailu souhlasíte s poskytnutím těchto údajů dopravcům. Viz. Zásady zpracování údajů výše na této stránce.

 

Pravidla fungování diskuzí

Diskuze na těchto stránkách nejsou online! Snažíme se odpovídat co nejrychleji, ale nikdo u počítače stále nesedí. Doporučujeme napsat a na odpověď se podívat následující den na stejném místě.
Tonda Obal je maskot programu. V diskuzích za něj odpovídají pracovníci společnosti EKO-KOM, a.s. nebo lektoři našeho programu. Za Tondu tedy v rámci jedné diskuze může komunikovat i více osob.
Diskuze je aktivní pouze pro vás – dopisujete si s námi a nikdo další korespondenci nevidí. Ve chvíli, kdy je diskuze uzavřena a obsahuje informace zajímavé pro ostatní, můžeme ji zveřejnit. Nezveřejňujeme diskuze, které obsahují osobní údaje.
Uzavření diskuze – k uzavření diskuze dojde, pokud je více jak týden neaktivní nebo byla komunikace dokončena.
V diskuzích platí obecná pravidla na zpracování osobních údajů popsána na této stránce.

 

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

Pokud udělíte správci souhlas, bude správce sám, ale i prostřednictvím svých zpracovatelů (viz bod 5 těchto zásad), zpracovávat Vaše osobní údaje/osobní údaje Vašeho dítěte v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail pro marketingové účely, tj. zejména za účelem zasílání informací o pořádaných vzdělávacích aktivitách, soutěžích, hrách a jiných programech organizovaných správcem a to po dobu 5 let ode dne udělení Vašeho souhlasu. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů za marketingovými účely je dobrovolné. Již udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, a to dopisem doručeným do sídla správce nebo na e-mail: nezasilat@ekokom.cz.

 

Společnost EKO-KOM, a.s. Vás dále informuje, že informace rozesílané za tímto účelem budou zasílány v souladu s dobrými mravy, v maximálním počtu tří sdělení během jednoho kalendářního čtvrtletí.

 

Ahoj, jmenuji se Tonda Obal a mým koníčkem je vše, co se týká odpadů. Jsem rád, že jsi zavítal na mé stránky. Pokud se chceš dozvědět něco o třídění a recyklaci odpadu, tak jsi tu správně.