0%
Vznik odpadu a jeho třídění
zpět

Z předešlého bodu víme, odkud jsme všechny věco přinesli a z čeho jsou. Teď se podíváme, jak s nimi správně naložit, když nám doslouží. každý má třídění odpadu doma zařízeno trochu jinak, podle toho jak mu to vyhovuje a jaké má možnosti. Někdo má koše na tříděný odpad v kuchyňské lince, jiní mají krabice na tříděný odpad v technické místnoti, někdo jiný má šuplíky s tříděným odpadem na chodbě nebo v koupeně a další lidé mají třeba igelitové tašky pro třídění odpadu v garáži. Pokud neshromažďujeme doma tříděný odpad přímo do k tomu určených pytlů, je potřeba nakonec tyto vytříděné odpady odnést do barevných kontejnerů nebo na sběrný dvůr.

Skleničky od zavařenin

Skleničky bývají obvykle z čirého skla a partří tedy do bílého kontejneru. Můžeme je tam vhazovat i s etiketami. Nejlépe je skleničku do kontejneru volně pustit. Nesnaž se vyhazované sklo zbytečně rozbíjet. Vyhazované sklenice musí být prázdné. Měli bychom se snažit je před vyhozením vyškrabat. pokud je lehce propláchneme vodou, tak nám nebudou při delším skladování doma zapáchat.

Sáček od cukru

Když vyhazujeme papírový sáček, měli bychom si dát pozor, aby nebyl umaštěný nebo jinak zašpiněný. Sáček do koblihů hoď určitě do směsného odpadu.

Sáčky

Když je na sáčku papíropvá nálepka, tak je lepší ji strhnout. Fólie, které třídíme, nesmějí být silně zašpiněné například od zbytků potravin barev a podobně.

Sešit

Ve většině škol i kanceláří je třídění odpadů samozřejmostí. Do modrých kontejnerů mohou přijít obálky s okénky, stejně jako skartovaný papír. pozor na výkresy - pokud jsou malovány temperami nebo voskovkami, tak bychom je mezi papír vyhazovat neměli, protože jde vlastně o papír špinavý.

Krabice Cornflakes

Pokud máš pocit, že se krabice nemůže do otvoru vejít, je to tím, že jsou tak kontejnery schválně konstruovány. před vyhozením bychom měli všechny krabice rozložit, aby nezabíraly příliš mnoho místa.

Láhev

Skleněné láhve můžeme do kontejneru vhodit i s kovovým kroužkem a etiketou. Ty se při dotřídění automaticky odstraní. Nerozbité vratné láhve bychom měli zanést zpět do obchodu, pokud jsou však naštípnuté nebo prasklé, šup s nimi do kontejneru.

Prostředek na nádobí

Veškeré tuby, dózy i lahvičky, které chceme umístit mezi tříděný odpad, by měly být čisté.

Lopatka

Do plastů můžeme vyhazovat nejen obaly, ale i jiné plastové výrobky. Npříklad plastové hračky mimo elektrických (ty bychom měli vrátit do obchodu nebo odnést na sběrný dvůr)

Koš

Pokud domovní odpad třídíme, tak nám v obyčejném koši zbývá jen malé množství zbytkového odpadu. Tento odpad, který není možné vytřídit a dále ho recyklovat, patří do běžné popelnice.

Kbelík

Do plastů můžeme vyhazovat nejen obaly, ale i jiné plastové výrobky. Npříklad plastové hračky mimo elektrických (ty bychom měli vrátit do obchodu nebo odnést na sběrný dvůr)

Papírové utěrky

Ve většině škol i kanceláří je třídění odpadů samozřejmostí. Do modrých kontejnerů mohou přijít obálky s okénky, stejně jako skartovaný papír. pozor na výkresy - pokud jsou malovány temperami nebo voskovkami, tak bychom je mezi papír vyhazovat neměli, protože jde vlastně o papír špinavý.

Čistící prostředek

Veškeré tuby, dózy i lahvičky, které chceme umístit mezi tříděný odpad, by měly být čisté.

Noviny

Když budeme staré noviny a staré časopisy dávat stranou od ostatního odpadu, tak je můžeme vhodit do kontejneru svázané v balíčku. Budou tak zabírat méně místa a kontejner se zaplní později.

Časopis

Když budeme staré noviny a staré časopisy dávat stranou od ostatního odpadu, tak je můžeme vhodit do kontejneru svázané v balíčku. Budou tak zabírat méně místa a kontejner se zaplní později.

Obálka

Ve většině škol i kanceláří je třídění odpadů samozřejmostí. Do modrých kontejnerů mohou přijít obálky s okénky, stejně jako skartovaný papír. pozor na výkresy - pokud jsou malovány temperami nebo voskovkami, tak bychom je mezi papír vyhazovat neměli, protože jde vlastně o papír špinavý.

Papír

Do koše a následně do kontejnerů na papír patří letáky, časopisy, noviny, knihy, obaly od potravin, krabice od bot a televizí a další druhy papíru. V kontejnerech by se neměl objevit mastný, mokrý, nebo špinavý papír, papírové pleny a jiné odpady.

Váza

Skleněné vázy a ostatní rozbité skleněné výrobky vytřídíme podle barev - čiré do bílého kontejneru a barevné do zeleného. Pokud se nesbírají jednotlivé barvy zvlášť, tak dáme všechny skleněné výrobky do jednoho.

Sklo

Do koše a následně do kontejnerů na sklo patří především sklo z obalů (láhve a skleničky). Do barevného skla můžeme dávat také tabulové sklo (rozbitá okna). V žádném případě bychom však do kontejnerů na sklo neměli házet porcelán, keramiku, drátěné sklo, zrcadla, sklo varné nebo sklo obarvené, stejně jako i obaly od nebezpečných látek.

Plast

Třídit doma a následně vyhazovat do žlutých kontejnerů nebo pytlů můžeme:sešlápnuté PET lahve, sáčky,fólie, kelímky, obaly z plastu včetně polystyrenu. Nepatří sem: nádoby od různých barev, ředitel, čistidel, motorových olejů, chemikálií, apod.

Nápojový karton

Nápojové kartony bychom vždy měli před vyhozením do příslušného kontejneru sešlápnout. Obaly od mléka a smetany bychom měli také vypláchnout, aby při skladování nezapáchaly.

Plechovky od pití

Plechovky můžeme skladovat doma v jedné krabici nebo igelitové tašce a jednou za čas je odvést na sběrný svůr. Jsou obvykle měkké a jdou velmi dobře zmáčknout, takže nám ani nezaberou příliš místa.

Plechovky od pití

Plechovky můžeme skladovat doma v jedné krabici nebo igelitové tašce a jednou za čas je odvést na sběrný svůr. Jsou obvykle měkké a jdou velmi dobře zmáčknout, takže nám ani nezaberou příliš místa.

Kovové nádobí

Mimo kovových obalů je z kovů mnoho různých věcí, jako třeba kuchyňské nádobí a náčiní. Když nám tyto věci doslouží, můžeme je také vytřídit společně s ostatním kovem a to tak, že je zavezeme do sběrného dvotu nebo do výkupny sběrných surovin.

Starý kastrol

Do sběrného dvora můžeme odnést i další kovové odpady, které v domácnosti vznikají. Zanést do nich můžeme jakýkoliv kovový odpad.

Tabulové sklo

Někdy se stane, že rozbijeme sklo v okně, potom můžeme rodiče trochu uklidnit tím, že víme, kam takovéto sklo patří. Možná Tě překvapí, že rozbité okenní sklo patří do kontejneru společně se sklem barevným.

Sklenička

Když se rozbije sklenička, tak jí můžeme vytřídit stejně, jako ostatní skleněné výrobky. Zbavit bychom se měli i naštípnuté sklenicky, abychom se o ní zbytečně nezranili.

Skleničky

Když se rozbije sklenička, tak jí můžeme vytřídit stejně, jako ostatní skleněné výrobky. Zbavit bychom se měli i naštípnuté sklenicky, abychom se o ní zbytečně nezranili.

Sáček

Když je na sáčku papíropvá nálepka, tak je lepší ji strhnout. Fólie, které třídíme, nesmějí být silně zašpiněné například od zbytků potravin barev a podobně.

Jogurty

Jogurt nebo jiné dobroty, které kelímek ukrývá, bychom měli pořádně vyškrábat. Některé obaly je lepší i trochu vypláchnout, než je vyhodíme. Nikdy nedávejte do tříděného odpadu obaly i se zbytky jejich obsahu.

Kompot v konzervě

Kovových konzerv se dnes v domácnosti nevyskytuje mnoho. Výjimkou jsou chovatelé psů a koček, jídlo pro jejich miláčky se velmi často prodává právě v konzervách. Tyto konzervy je vhodné před uložením do odpadu opláchnout, aby při delším skladování doma nezapáchaly.

Dóza

Do plastů můžeme vyhazovat nejen obaly, ale i jiné plastové výrobky. Npříklad plastové hračky mimo elektrických (ty bychom měli vrátit do obchodu nebo odnést na sběrný dvůr)

Obal od vajíček

Jedná se o papír nižší kvality, přesto ho můžete vytřídit do modrého kontejneru.

Petka

Lahve zabírají v plastovém odpadu nejvíce místa. Než je vyhodíte, měli bychom lehce povolit víčko a lahev sešlápnout. Etikety z lavní se strhávat nemusí - při dalším zpracování budou odděleny.

Krabice od mléka

Nápojové kartony bychom vždy měli před vyhozením do příslušného kontejneru sešlápnout. Obaly od mléka a smetany bychom měli také vypláchnout. aby při skladování nezapáchaly.

Krabice od džusu

Všechny krabice od nápojů bychom měli před vyhozením do příslušného kontejneru zmáčknout. Protože jsou vyrobeny z jednoho složeného a slepeného kusu, tak je dokonce můžeme i rozložit na úplnou placku. Šroubovací plastové víčko bychom oddělit měli, ale jiné plastové částu můžeme klidně na obalu nechat.

Nápojový karton

Nápojový karton je možné sbírat několika způsoby. Protože se jedná o odpad, kterého je ve srovnání s ostatními odpady podstatně méně, nemusí mít vždy svoji nádobu – záleží na místním systému sběru. Velmi často je možné se setkat s nádobami na papír nebo plasty, na kterých je nalepená i oranžová samolepka. Tato nálepka informuje o tom, že do nádoby je možné odkládat také nápojové kartony. Ty se následně vytřídí na třídící lince. V některých městech jsou k dispozici nádoby určené výhradně pro sběr nápojových kartonů. Ty pak mají různé barvy, nejčastěji červenou, oranžovou nebo kombinaci černé a oranžové. Vždy jsou ale označené oranžovou samolepkou. V některých obcích se sbírají nápojové kartony do oranžových pytlů.

Plasty

Plasty se obvykle sbírají do žlutých kontejnerů s horním výsypem nebo do plastových pytlů. Jako u ostatních odpadu, i zde je potřeba dodržovat pokyny a informace na barevných kontejnerech nebo pytlích. Pokud je na nich jen obrázek PET lahve, pak jsou určeny pouze na PET lahve, pokud je na nich obrázek různých druhů plastů, mohou se v nich sbírat veškeré plastové odpady (plastové obaly od šamponů, fólie, igelitové tašky, apod.).

Papír

Papír se obvykle sbírá do modrých kontejnerů nebo do pytlů. Papír je také jeden z mála druhů odpadů, který se sbírá či spíše vykupuje ve sběrnách a výkupnách surovin. Velké krabice a jiné papíry vzniklé například při stěhování zabírají hodně místa. Větší množství papíru bychom vždy měli odvážet do sběrných dvorů. Nezaplníme tak celý kontejner a mohou ho využít i ostatní.

Kovy

Kovové odpady se na většině míst v České republice nesbírají do kontejnerů. Naprostá většina kovů se sbírá prostřednictvím výkupen, sběrných dvorů nebo zvláštních svozů.

Sklo

Sklo se obvykle sbírá do zelených (barevné sklo) a bílých (čiré sklo) kontejnerů. Pokud je u vás pouze kontejner zelený, tak dávejte všechno sklo do něj. Velmi zřídka se sbírá do pytlů a v některých případech se sbírá do nádob na sběrných dvorech. Záleží na nastavení místního systému sběru odpadu.

Ahoj, jmenuji se Tonda Obal a mým koníčkem je vše, co se týká odpadů. Jsem rád, že jsi zavítal na mé stránky. Pokud se chceš dozvědět něco o třídění a recyklaci odpadu, tak jsi tu správně.