0%
Svoz odpadu
zpět
 
               
         

Aby se odpady nehromadily kolem kontejnerů, je potřeba zajistit pravidelný svoz odpadu. Tento úkol plní svozové firmy a jejich pracovníci, kteří využívají pro svoz odpadu speciálně upravená vozidla. Způsob svozu odpadu záleží na nastavení místního systému sběru odpadů.

Svoz nápojového kartonu

Pokud se nápojové kartony sbírají ve směsi s papírem nebo plasty, jsou vyváženy společně s nimi. Pokud se sbírají do samostatných nádob, svážejí se jednou za týden, nebo za čtrnáct dní. Nápojové kartony se dají dobře lisovat, proto se často sváží auty, která mají lisovací nástavbu.

Svoz papíru

Svoz papíru se v obcích provádí zhruba jedenkrát za čtrnáct dní, ve velkých městech jedenkrát i vícekrát týdně. Papír se dá dobře lisovat, proto se často sváží technikou, která má lisovací nástavbu.

Svoz plastu

Ke svozu plastů se využívají obvykle stejné svozové vozy, jako pro ostatní druhy tříděného odpadu. Svoz plastů se v obcích provádí zhruba jedenkrát týdně, ve velkých městech i několikrát za týden. Plasty se dají dobře lisovat, proto se sváží technikou, která má lisovací nástavbu, díky které je možné jeho pomocí snížit objem plastů až 6x.

Svoz skla

Svoz skla se v obcích provádí zhruba jedenkrát za měsíc nebo jedenkrát za 14 dní. Obecně jsou intervaly svozu delší než u papíru a plastů, a to i proto, že se sklo sbírá do nádob s větším objemem a v komunálním odpadu se ho nevyskytuje tolik jako plastových nebo papírových odpadů.Sklo se sváží v naprosté většině případů do areálu místní svozové firmy, kde bývá plocha vyhrazená pro skladování skla, tzv. střepiště. Tam se sklo skladuje do doby, než je ho dostatečně velká hromada na to, aby se sklo naložilo na kamion a odvezlo do jedné z mála speciálních dotřiďovacích linek na sklo.

Svoz kovu

Většina obyvatel odváží kovy do sběrných dvorů a výkupen, tím většinou svoz tohoto odpadu odpadá. Přesto jsou území, kde se sbírají kovy do kontejneru společně s jiným druhem odpadu. Pak jsou tyto odpady sváženy zároveň. Jiný druh svozu probíhá v některých menších obcích, kde se na určitý den vyhlásí mobilní svoz kovů. Všichni mohou ten den umístit kovové odpady před dům a popeláři nebo hasiči provedou zvláštní svoz tohoto odpadu. Vždy záleží na nastavení místního systému sběru kovů.

Lisovací zařízení

Svozové automobily jsou vybaveny nádrží obdélníkového tvaru s lisovacím zařízením, kterým se odpad lisuje. Díky němu se nevozí příliš vzduchu a odpadu se do jednoho vozu vejde více. Lis tedy ušetří svozovým automobilům mnoho ujetých kilometrů. Stlačovací poměr lisovacího zařízení bývá obvykle 1:6. To znamená, že se do prostoru pro odpad vejde až šestkrát více odpadu.

Kabina

Řidič, má přesně určenou trasu, kterou během dne musí projet. Jen tak zajistí, aby byly kontejnery vyprázdněny podle plánu. K tomu mu v dnešní době pomáhají moderní monitorovací systémy včetně satelitní navigace. Aby měl dobrý přehled, bývají popelářská auta vybavena vzadu kamerou.

Označení sváženého odpadu

Stejný automobil se může v různé dny používat na svoz různých odpadů. Svozový vůz pro svoz papíru plastů, nápojových kartonů, ale i zbytkového odpadu, může být jeden a ten samý. Aby bylo jasné, jaký odpad auto právě sváží, jsou na jeho bocích umístěny cedule s označením právě sváženého odpadu. Každý tedy hned pozná, jaké kontejnery budou za chvíli prázdné.

Označení písmenem „A“

Všimněte si, že všechny popelářské vozy na sobě mají bílou ceduli s černým písmenem „A“. Navíc je takto označeno i mnoho automobilů na stavbách, která odváží stavební suť. Toto označení totiž znamená, že automobil vozí odpad.

Korba pro odpad

Korba svozového automobilu pojme velké množství odpadu. U některých aut je korba přepažena a díky tomu mohou být sváženy dva druhy odpadu současně, aniž by došlo k jejich promíchání. Při svozu plastů nebo papíru je potřeba zajistit, aby odpady nemohly při přepravě odlétnout. Proto bývá naložený odpad zajištěn sítí.

Prostor pro odpad

Ke svozu odpadů se využívá mnoho různých typů automobilů odlišných velikostí. Většinou se jedná o veliká nákladní auta, ale pro obsluhu úzkých uliček se využívají i vozy menších rozměrů. Objem nástaveb na svozových automobilech se pohybuje mezi třemi a dvaceti m3. Takže největší automobily s lisovacím zařízením jsou schopny pojmout obsah až 110 kontejnerů s plasty o objemu 1100 litrů.

Hydraulická ruka

Ke zvednutí a vyprázdnění kontejneru se spodním výsypem slouží hydraulická ruka, která musí být schopná zvednout i více jak tunu těžké kontejnery. Mechanizmus v kontejneru a stavba ruky zajišťují, aby se kontejner otevřel až nad místem určeným pro složení odpadu.

Ahoj, jmenuji se Tonda Obal a mým koníčkem je vše, co se týká odpadů. Jsem rád, že jsi zavítal na mé stránky. Pokud se chceš dozvědět něco o třídění a recyklaci odpadu, tak jsi tu správně.