0%
Recyklace papíru
zpět
 
     

Recyklace papíru není příliš náročná, můžete si jí vyzkoušet i doma. V továrnách se jedná o složitější proces, při kterém se z papíru vyrábí nové papírové výrobky, nebo se z něj dělají tepelné izolace domů. Recyklací papíru se šetří dřevo, voda a energie. Obvykle se dá papír recyklovat 5-7x.

Továrny na zpracování papíru se nazývají papírna. Zde se ze starého papíru vyrábí papír nový. Výroba recyklovaného papíru není složitá a můžeš si ji zkusit i doma. V papírnách probíhá tak, že se z kamionů vyloží dotříděný papír a odveze se k rozvlákňovači. Představ si tento stroj jako obrovský mixér, do kterého se papír nasype a rozmixuje se s vodou. Po několika minutách vznikne kašovitá hmota. Rozmixováním papíru se získají papírová vlákna, která se používají k dalšímu zpracování. Při každém dalším rozvláknění jsou vlákna slabší a kratší, proto je také možné papír recyklovat maximálně 5-7krát. K vláknům ze starého papíru se přidávají vlákna ze dřeva, barviva, klížidla a plnidla. Takováto směs se nanáší na papírenský stroj. Na konci stroje, po mnohém lisování a sušení, vyjíždí nový papír.

Recyklovaný papír, který vzniká v papírnách, se využívá pro výrobu novin, časopisů, letáků nebo sešitů. Dalšími typickými výrobky, které denně využíváme, jsou různé krabice a krabičky nebo toaletní papír. Nejméně kvalitním papírem jsou například obaly od vajíček.

Papírová vlákna se mohou získat také suchým rozvlákněním. Papír se nadrtí, rozmixuje se bez vody, oddělí se kovové sponky a přidají se určité chemické látky. Tímto způsobem se vyrobí tepelné izolace, které se pak používají ve stavebnictví. Izolace ze starého papíru jsou velmi vhodné pro rodinné domy i průmyslové haly. Takto získaná vlákna mají i další použití ve stavebnictví nebo mohou sloužit při zatravňování terénu.

Ahoj, jmenuji se Tonda Obal a mým koníčkem je vše, co se týká odpadů. Jsem rád, že jsi zavítal na mé stránky. Pokud se chceš dozvědět něco o třídění a recyklaci odpadu, tak jsi tu správně.