0%
Dotřídění
zpět
 
Jak se odpad dotřiďuje? To zjistíš kliknutím na příslušný kontejner.
         

Dotřídění všech tříděných odpadů je velmi důležité pro další zpracování. Teprve odpad, který projde třídící linkou, je možné nazývat druhotnou surovinou. Na těchto linkách zbaví odpad nežádoucích příměsí, dotřídí podle jednotlivých druhů materiálů a připraví ho v kvalitě, která je potřeba pro další zpracování.

Dotřídění nápojových kartonů

Nápojové kartony je při dotřídění buď nutné oddělit od jiného druhu odpadu, se kterým jsou společně sbírány, nebo „pouze“ oddělit nežádoucí příměsi.

1. Odpady svezené z kontejneru

Svozová auta postupně sváží nápojové kartony z kontejnerů v celé příslušné oblasti a to buď ve směsi s jiným druhem odpadu, nebo samostatně. Na tomto místě odpad vykládají.

2. Dopravní pás

Pracovníci rozdělávají pytle a postupně nakládají svezené nápojové kartony na jezdící pás.

3. Ruční dotřídění

Zde jedou odpadky po pásu, u kterého stojí zaměstnanci, kteří vybírají příslušné druhy odpadu. Pokud se sbírají nápojové kartony samostatně, je toto dotřídění jednoduché. Vybrané nápojové kartony házejí pracovníci do speciální šachty u svého pracovního místa. Ostatní nebo znečištěné odpady, končí jako směsný odpad. Pokud se sbírají nápojové kartony ve směsi s jiným odpadem, vybírá je z této směsi jedoucí po pásu obvykle jeden až dva zaměstnanci.

4. Využitelné odpady

Do těchto zásobníků padají vytříděné nápojové kartony. Když je zásobník plný, nahrne se nápojový karton na dopravník, který ho doveze až k velkému lisu.

5. Lisovací zařízení

Aby se dal vytříděný nápojový karton dobře skladovat a dále převážet, je potřeba tento odpad slisovat do balíků. Velikost balíků může být různá – firma ji vždy nastaví podle svých potřeb. Obvykle váží balíky s vytříděným nápojovým kartonem až 400kg.

6. Slisované balíky

Balíky nápojových kartonů se skladují ve skladech do té doby, než jich je dostatek na celý kamion, kterým se odvezou do papíren či jiných závodů na další zpracování.

Dotřídění papíru

Dotřídění papíru je relativně jednoduché. Papír se buď pouze zbaví nečistot a jiných špatně vytříděných odpadů, nebo se dále třídí na noviny, časopisy, kartony a lepenku, ostatní papír.

1. Odpady svezené z kontejneru

Na tomto místě se vykládá vytříděný papírový odpad, který přivážejí svozová auta z modrých kontejnerů.

2. Dopravník

Pracovníci oddělují slisované papíry a postupně je nakládají na jezdící pás. Zároveň vybírají velké kusy odpadu, které na první pohled mezi papír nepatří (např. plastové pytle).

3. Ruční dotřídění

Odpadky zde jedou po pásu, u kterého stojí obvykle dva až tři zaměstnanci na každé straně. Každý z nich odebírá jiný druh papíru a odhazuje ho do speciální šachty u svého pracovního místa. Stranou pak zůstane špinavý papír a případné nežádoucí odpady.

4. Využitelné odpady

Do těchto zásobníků padají vytříděné papírové odpady. Když je klec plná, nahrne se konkrétní druh papíru na dopravník, který ho doveze až k velkému lisu.

5. Lisovací zařízení

Aby se dal vytříděný papírový odpad dobře skladovat a dále převážet, je potřeba tento odpad slisovat do balíků. Velikost balíků může být různá. Obvykle váží balíky s vytříděným papírem až 400kg.

6. Slisované balíky

Balíky papíru se skladují ve skladech do té doby, než jich je dostatek na celý kamion. Kamionem se slisované balíky papíru odvezou do papíren či jiných závodů na další zpracování.

Dotřídění plastů

Dotřídění plastů je velmi náročné, vyplývá to jak z množství druhů, tak tvarů a možností použití plastů. Plasty se navíc často kombinují s dalšími materiály, pak je třídění ještě složitější.Třídění plastů probíhá většinou na stejné třídící lince, jako papír nebo nápojové kartony, jen v jinou dobu.

1. Odpady svezené z kontejneru

Svozová auta postupně svážejí plastový odpad z celé oblasti, o kterou se starají. Na tomto místě odpad vykládají.

2. Dopravní pás

Pracovníci rozdělávají pytle a plastový odpad postupně nakládají na jezdící pás, který přepravuje vytříděný plastový odpad k ručnímu dotřídění.

3. Ruční dotřídění

V této buňce dochází k hlavnímu roztřídění. Odpadky jedou po pásu, u kterého stojí obvykle dva až čtyři zaměstnanci na každé straně. Každý z nich odebírá jiný druh plastového odpadu a odhazuje ho do speciální šachty u svého pracovního místa. Další pracovník může odebírat jiný využitelný odpad. Ostatní zbylé odpady, které jsou znečištěné nebo jinak nevhodné pro recyklaci, projedou po pásu až na konec a skončí v kontejneru na směsný odpad.

4. Využitelné odpady

Do zásobníku padají jednotlivé vytříděné druhy plastového odpadu. Po jeho naplnění jsou tyto odpady dále přesunuty k lisu nebo k drtiči.

5. Příprava pro skladování a převoz

Aby se dal vytříděný plastový odpad dobře skladovat a dále převážet, je potřeba tento odpad slisovat do balíků nebo nadrtit do velikých pevných pytlů. Velikost balíků a pytlů může být různá. Obvykle váží přes 200kg.

6. Skladování druhotných surovin

Balíky či pytle jsou hromaděny v areálu dotřiďovací linky. Ve chvíli, kdy se nashromáždí dostatečný počet balíků či pytlů, tak jsou naloženy na kamion a odvezeny na další úpravu nebo zpracování.

Dotřídění skla

Dotřiďovací linky na sklo jsou v ČR jen čtyři (a to Příbram, Nové Sedlo u Karlových Varů, Kyjov a Bílina) většina z těchto linek je přímo v areálu skláren, pokud je třídící linka mimo zpracovatelský závod, tak se musí vytříděné a patřičně upravené sklo dovézt na místo v kamionech nebo vlakem.

1. Odpady svezené z překladišť

Kamiony nebo vlaky převáží na třídící linky sklo z blízka, ale i ze vzdálenějších koutů České republiky.

2. Dopravní pás

Sklo se postupně vysypává na dopravníkový pás. Různé pásy zajišťují přepravu skla mezi jednotlivými fázemi úpravy skla.

3. Ruční dotřídění

Zatímco u jiných třídících linek je ruční dotřídění hlavním úkolem, zde se jedná pouze o jeden stupeň třídění. Navíc zde pracovníci nevybírají požadovaný materiál, pouze velké nechtěné příměsi, které se mohou bezpečně vyjmout ručně.

4. Drtič a vibrační dopravníky

Sklo se dále drtí v drtiči na menší kousky a pomocí různých vibračních dopravníků se třídí na střepy podle velikostí.

5. Separátor kovů

V tuto chvíli lze odstranit drobné kousky kovů. Ručně by byla tato práce nemožná, využívá se k ní elektromagnetu, který malá víčka a kovové kroužky přitáhne.

6. Laserový odlučovač

Největším nepřítelem pro recyklaci skla je prach, kamínky a bláto. Proto je na dotřiďovací lince na sklo umístěn laserový odlučovač. Úkolem tohoto zařízení je zjistit, jestli jde o skleněný střep nebo ne. A tak je každý střep, který se pohybuje po dopravníku, prosvícen laserovým paprskem. Pokud se paprsek odrazí a vrátí zpět, znamená to, že střep je špinavý nebo to není sklo a pomocí vzduchové trysky se odfoukne stranou. Tímto způsobem vzniká hromada čistých střepů, které jsou připraveny k recyklaci a hromádka keramiky, porcelánu a špinavých střepů, které musí skončit na skládce. Na linkách, které upravují skleněné střepy pro sklárny, se tento mechanizmus používá i pro určení barvy střepu.

7. Zásobníky

Skleněné střepy se skladují v zásobnících, ze kterých se za pomoci kamionů převážejí na zpracování do skláren a dalších zpracovatelských závodů.

Dotřídění kovů

Většina obyvatel odváží kovy do sběrných dvorů a výkupen, tím většinou svoz tohoto odpadu odpadá. Přesto jsou území, kde se sbírají kovy do kontejneru společně s jiným druhem odpadu. Pak jsou tyto odpady sváženy zároveň. Jiný druh svozu probíhá v některých menších obcích, kde se na určitý den vyhlásí mobilní svoz kovů. Všichni mohou ten den umístit kovové odpady před dům a popeláři nebo hasiči provedou zvláštní svoz tohoto odpadu. Vždy záleží na nastavení místního systému sběru kovů.

Ahoj, jmenuji se Tonda Obal a mým koníčkem je vše, co se týká odpadů. Jsem rád, že jsi zavítal na mé stránky. Pokud se chceš dozvědět něco o třídění a recyklaci odpadu, tak jsi tu správně.