0%
Energetické využití
zpět
 
 
 
 
 
 

Využití energie obsažené v odpadech je u nás možné jen ve spalovnách komunálních odpadů, tzv. ZEVO (zařízeních pro energetické využití odpadů). Ty jsou zkonstruovány za účelem maximálního využití energie obsažené v odpadech. Tato energie slouží k vytápění domů, ohřevu teplé vody a výrobě elektřiny. Při spalování odpadu dochází k redukci objemu a hmotnosti odpadu. V současné době jsou v naší zemi v provozu tři velká zařízení pro spalování komunálního odpadu. V Praze, v Brně a v Liberci.

Bunkr pro míchání odpadu

Odpad, který přivážejí popelářská auta, je vysypáván do velkého betonového prostoru, který se nazývá bunkr. Tato zásobárna zajistí, aby mohla spalovna pracovat bez přestávek 24hodin denně a zároveň aby auta mohla odpad libovolně přivážet. Jeřábník zde nabírá odpady, promíchá je a poté umisťuje přímo na dopravník ke kotli.

Rošt a kotel

Místo, kde dochází k samotnému spalování, je srdcem celé spalovny. Odpad zde hoří při teplotách okolo 850-1000°C. Díky vysokým teplotám dochází ke zničení jakýchkoli nežádoucích organických látek a zároveň k velmi účinnému spalování. Uvolněné teplo se používá k výrobě páry, která se dále využívá k výrobě elektrické energie nebo se rozvádí teplovody. Hmotnost odpadu se ve spalovně redukuje na méně než třetinu a objem se zmenší dokonce na zhruba 10%. Jako zbytek po spalování vzniká popílek a struska (škvára). Po drobných úpravách lze strusku využít například při stavbě silnic.

Filtry a odlučovače

Velmi důležitou částí každé spalovny je soustava účinných filtrů a dalších technologií, které v několika fázích spaliny čistí. Čištění spalin je složitý proces, který využívá mnoha chemických reakcí. Nebezpečné látky, které se zachytí na filtrech, jsou dále odstraňovány jako nebezpečný odpad. Vyčištěné spaliny zbavené nebezpečných látek jsou vypouštěny z komína.

Turbína a generátor

Velkou výhodou spalovny komunálního odpadu je nejen zmenšení množství odpadu, ale také výroba energie. Turbína je zařízení, kterým prochází pára a ta roztáčí velké lopatky. Turbína je propojená s generátorem – zařízením, které vytváří elektrickou energii stejným způsobem, jako to dělají tepelné elektrárny. Elektrická energie vzniká tím, že se cívka otáčí v poli velkého magnetu.

Komín

Zařízení pro energetické využití odpadů mají vysoký komín. Jeho funkcí je odvod vyčištěných spalin do ovzduší. Kvalita vyčištěných spalin vypouštěných do ovzduší je neustále kontrolována a musí vyhovovat velmi přísným limitům. Kouř, který vidíte je tvořen zejména vodní párou a v přírodě běžným oxidem uhličitým. Účinnost dnešního čištění spalin se pohybuje okolo 99%.

Ahoj, jmenuji se Tonda Obal a mým koníčkem je vše, co se týká odpadů. Jsem rád, že jsi zavítal na mé stránky. Pokud se chceš dozvědět něco o třídění a recyklaci odpadu, tak jsi tu správně.